Udal osoko bilkurak, 2021eko maiatzaren 31n egindako ezohiko saioan, besteak beste, honako akordioak onartu ditu: Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren hirugarren aldaketaren prozedura hasteari buruzkoa, eta herritarren parte-hartzea bideratzeko programari buruzkoa.

EL AYUNTAMIENTO EN PLENO, EN SESIÓN EXTRAORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 31 DE MAYO DE 2021, HA ADOPTADO, ENTRE OTROS, EL ACUERDO DE INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

LURRALDE-ANTOLAMENDUKO PLANAK ETA HIRIGINTZA-ANTOLAMENDUKO TRESNAK ONARTZEKO PROZEDURAK ARAUTZEN DITUEN MARTXOAREN 24KO 46/2020 DEKRETUAREN 3.2 ARTIKULUAN XEDATUTAKOAREN ARABERA, PROGRAMA HORI ARGITARATZEN DA.


IRAGARKIA

HERRITARREN PARTE-HARTZEA BIDERATZEKO PROGRAMA