Zerbitzuak emateagatiko eta jarduerak egiteagatiko prezio publikoak arautzen dituen orde-nantzaren aldaketari hasierako onarpena ematea. Iragarkia