ELKARTE EDO FUNDAZIOENTZAKO DIRU-LAGUNTZA DEIALDIA, LANDA EREMUETAKO ADINEKOEN GIZARTE SUSTAPENA HELBURU DUTEN PROGRAMAK ETA JARDUERAK GARATZEN LAGUNTZEKO. Zirkularra