Ordenantza fiskalak

Landa- eta hiri-ondasun higiezinen gaineko zerga.

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga.

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga.

Jarduera Ekonomikoen gaineko zerga.

Zerbitzu publikoak emateagatik edo administrazio-jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituen ordenantza.

Zerbitzuak emateagatik eta jarduerak egiteagatik ordaindu beharreko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren prezio publikoaren ordenantza fiskala

Eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzuaren prezio publikoaren zerga-ordenantza

 

Ordenantza arautzaileak eta araudiak

 Araudiak

Sologana gizarte etxeko araudi orokorra.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuaren araudia

Langara-Ganboako hilerriaren barne-araudia

Eguneko arretarako landa zentroaren zerbitzua arautzen duen udal araudia

Ordenantza arautzaileak

Diru-laguntzak eta laguntzak arautzen dituen ordenantza.

Arratzua-Ubarrundiako udalerriko kontzejuei obrak egiteko diru-laguntzak emateko ordenantza espezifikoa.

Udalerriko Kontzejuentzako gastu orokorretarako Finantzazio-funtsa arautzen duen Ordenantza.

Txakurrak babestea eta edukitzea arautzen duen ordenantza.

Aldez aurreko komunikazioa edo erantzukizunpeko adierazpena behar duten obren udal ordenantza.

Langara Ganboako ur edangarriaren horniketa-zerbitzua arautzen duen ordenantza.

Arratzua-Ubarrundiako udalerrian dagoen Landa parkearen erabilera publikoa arautzen duen udal ordenantza.

Ezkontza zibilak nola egin arautzen duen ordenantza.

Kaleko salmenta arautzen duen ordenantza.

Etxeko hondakinen eta hondakin komertzialen kudeaketa arautzen duen ordenantza.

Plan estrategikoak

2016-2018 epealdirako Arratzua-Ubarrundiako Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoaren lehenengo aldaketa.

2016-2018 epealdirako Arratzua-Ubarrundiako Udalaren diru-laguntzen plan estrategikoaren bigarren aldaketa.