2015eko uztailaren 1ean egindako Osoko Bilkuraren ezohiko saioan hartutako akordioan, zinegotzientzako ordainsari berriak ezarri ziren.

 

- Alkatetza:

 

%34,29ko dedikazio partziala: 17.253,01 euro gordin urtean

 

- Zinegotziak:

 

 *Osoko bilkuretan, batzordeetan eta kontratazio mahaietan parte hartzea: 50 euro

Juan Carlos Gonzalez Gonzalez zinegotzi jaunak berariaz egin dio uko arrazoi horrengatik jaso ditzakeen kopuruak jasotzeari.

 

*Gainera, udalbatzako kide guztiek jaso ahal izango dituzte ordainsariak bidaia, joan-etorri edo mantenu-gastuengatik, gastuak beren funtzioak gauzatzeak sorrarazi baditu, aldez aurretik jusfikatuta. Gastu horiek, dagokion unean onartuko ditu Osoko Bilkurak.

 

- Talde politikoak:

 

   * Kopuru finkoa: 50 euro hilean

 

   * Kopuru aldakorra: 25 euro hilean, taldeak duen zinegotzi bakoitzeko

 

-2012an jasotako ordainsariak

-2013an jasotako ordainsariak

-2014an jasotako ordainsariak

-2015eko 1. seihilekoan jasotako ordainsariak

-2015eko 2. seihilekoan jasotako ordainsariak

-2016an jasotako ordainsariak
-2017an jasotako ordainsariak