OGASUNA

Salbuespen, bonifikazio edo ez zergapetzeko eskaera

Zer da?

Zerga bakoitzaren araudi espezifikoan aurreikusita dauden salbuespen, bonifikazio edo ez zergapetzeko eskaerak: trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga, hiri ondasun higiezinen gaineko zerga, eraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko zerga.

Nork eska dezake?

Interesdunak, edo bere ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

    Eskabide orokorra.

    Ordezkaritza-idazkia,  hala badagokio.

    Zerga motaren eta salbuespen edo bonifikazio motaren arabera, eskatzen den salbuespena edo bonifikazioa eskatzeko baldintzak betetzen direla egiaztatzen duen ordenantza fiskalak agintzen duena, kasu bakoitzean.

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN ZERGAREN KASUAN:

      Ibilgailuaren fitxa teknikoa eta, horretaz gain, kasu bakoitzean ondorengo dokumentuak:

-        Desgaitasuna: AFAk emandako desgaitasun-ziurtagiria, eta, hala badagokio, urritutako mugikortasunaren egoeraren ziurtagiria, ibilgailuaren helburua ziurtatuta.

-        Nekazaritza-ibilgailua: nekazaritza-makinariaren inskripzioaren txartela.

HIRI ONDASUN HIGIEZINEN ZERGAREN KASUAN:

      Zuinketa-akta.

      Sozietatearen estatutuak.

      Sozietatearen administratzailearen ziurtagiria, ondasuna ez dagoela ibilgetuaren barruan ziurtatzen duena.

      Babestutako bizilekuaren kalifikazioa.

ERAIKUNTZEN, INSTALAZIOEN ETA LANEN ZERGAREN KASUAN:

·         Interes kultural, historiko, artistikodun Ondasun Bereziaren Deklarazioa, Eusko Jaurlaritzak emana.

·         Eguzki energiaren aprobetxamendua: eskuduntza duen administrazioaren homologazio-ziurtagiria.

      Irisgarritasun-legea betetzen dela ziurtatzen duen agiri teknikoa.

Non eska daiteke?

Aurrez aurre: Udaletxean. Uribea kalea 12, Durana. Astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Posta bidez: postetxeetan, posta arruntaren bidez.

Fax bidez: 945 29 96 02

E-postaz: aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net

Informzio gehiagorako, deitu: 945 29 95 16

Zenbat balio du?

Doakoa.

Prozeduraren epea

Aurreikusitako epea: hilabete.

Gehienezko legezko epea: sei hilabete.

Isiltasun administratiboaren eragina: negatiboa.

Ezarri beharreko araudia

-      6/2005 Foru Araua, Zergei buruzko orokorra

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zerga:

-    Uztailaren 19ko 44/1989 foru araua, trakzio mekanikodun ibilgailuen gainekko zergari buruzkoa.

-    Trakzio mekanikodun ibilgailuen ordenantza fiskal arautzailea(4.. artikulua).

Hiri ondasun higiezinen gaineko zerga:

-     Uztailaren 19ko 42/1989 foru araua, Hiri Ondasun Higiezinen gainekoa.

-     Ondasun Higiezinen gaineko Zerga arautzen duen ordenantza fiskala (5. eta 16. artikuluak).

 

Eraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko zerga:

-    Uztailaren 19ko 45/89 foru araua.

-    OEraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko ordenantza fiskal arautzailea (6. eta 10. artikuluak).

Eskaera aurkeztu ondoren jarraitu beharreko prozedura

1.     Eskabidea jaso, egiaztatu, eta zuzen badago, dokumentazioarekin batera erregistratu.

2.     Eskabidearen kopia zigilatuta eskatzaileari eman, ziurtagiri gisa.

3.     Idazkaritza-kontuhartzailetzara bidali, tramitaziorako.

Ondorengo izapideen laburpena

 1.     Idazkaritza-kontuhartzailetzaren txostena.

 2.     Alkatetzaren dekretua.

 3.     Interesdunari jakinarazi.

Nork onartzen du?

Alkatetzak

Tramitazioaren ardura duen Udal Saila

Idazkaritza-kontuhartzailetza

Oharrak

Oro har, salbuespenak/bonifikazioak onartzen den urtearen hurrengo urtean izango du eragina.