HERRITARREN ARRETA

Izapidetzen ari diren administrazio-prozedurei buruzko informazioa. Kopiak egitea.

Zer da

      Prozedura zehatz baten izapidetze-egoerari buruzko informazioa.

      Espediente bat osatzen duten dokumentuen kopiak jasotzea.

Nork eska dezake

Aztergai den prozedura konkretuan interesdun diren pertsonen lege-baldintzak betetzen dituztenek, eta beraien ordezkariek.

Ekarri beharreko dokumentazioa

       Interesdun pertsonaren lege-baldintzen egiaztapena.

       Bere eskubidea gauzatzeko dokumentuak.

       Beste persona baten izenean errekurtsoak aurkezteko: Zuzenbidean baliozkoa den edozein baliabideren bidez lege-ordezkaritza egiaztatzeko agiaria (eskritura publikoa, etab.)

       Gainontzeko kasuetan, ordezkaritza-agiria.

       Gainontzeko kasuetan, ordezkaritza-agiria. Hirigintza eta ingurumen gaietan, edozein pertsona jotzen da interesduntzat.

Non eskatu behar da

Aurrez aurre: Udaletxean: Uribea kalea, 12, Durana. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Posta bidez: Postetxean, posta arruntaren bidez.

Fax-a: 945 299602

E-posta: aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net

Informazio gehiagorako, deitu: 945 29 95 16

Zenbat balio du

-          Izapiditze-egoerari buruzko informazioa eskatzea dohainik da.

-          Din A 4 kopia arruntek 0.20€+BEZeko kostua dute, eta 0,25€koa handitutako edo txikitutakoek.

-          Din A 3 kopia arruntek 0,70€+BEZeko kostua dute, eta 0,90€koa handitutako edo txikitutakoek.

-          Makinaria berezia behar duten proiektu edo espedienteek, udalak zerbitzua eskatzen dion erreprografia-dendaren fakturaren kostuaren %110eko kostua dute.

-          Osoko bilkurako akten kopiek, inprimitutako orrialde bakoitzeko 0,20 €ko kostua dute.

Prozeduraren epea

Aurreikusitako epea:

-        Unean bertan, izapidetzen ari diren administrazio-prozedurei buruzko informazioaren kasuan.

-        Kopiak jasotzeko, astebete, planoen kasuan izan ezik: kasu horretan hamabost egun baliodunekoa da epea.

Ezarri beharreko araudia

-     Herri administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen  30/1992 legea, akatsen zuzenketa bidez zuzendua (311 zk.dun B.O.E. ,1992/12/28koa, eta 23 zk.duna, 1993/01/27koa). Bereziki, artikulu horretako 35 artikulua, a) letra.

-     Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea(80 zk.dun BOE, 1985/04/03koa).

-     Herritarren zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoaren 11/2007 Legearen 30 eta 37 artikuluak (150 zk.dun BOE, 2007/6/23koa).

-     Zerbitzu publikoak ematearekin eta administrazio-jarduerak egitearekin lotutako tasak arautzen dituen ordenantza,  5. artikulua (36 zk.dun ALHAO, 2012/11/26koa)

Eskaeraren ondoren jarraitu beharreko prozedura

Kasu bakoitzean eskatutakoaren arabera:

1.       Izapidearen egoerari buruzko informazioa eman.

2.       Kopiak egin eta dagokion tasa ordaindu.

3.       Eskatzaileak jasotze-agiri bat sinatuko du, dokumentuak entregatu direla egiaztatzen dueña.

Ondorengo izapideen laburpena

 

Nork onartu behar du

 

Izapidetzeaz arduratzen den Udal Zerbitzua

Herritarren arreta

Oharrak

Izapidetzen ari diren prozedurak dira; ez izapidetutako prozdurak. Hauek arautzen dituena 30/1992 Legearen 37 artikulua da.