ERROLDA

Errolda-ziurtagiria, norbanakoarena edo kolektiboa

Zer da

Pertsona bat edo gehiago bizileku batean erroldatuta dagoela ziurtatzen duen dokumentua. Herritarren udal erroldan, une horretan, dauden datuak jasotzen ditu. Errolda-txartelarekin duen aldea hau da: ziurtagiriak Idazkaritzaren sinadura eta Alkatetzaren oniritzia ditu.

Nork eska dezake

Interesdunak edo bere ordezkariak

Ekarri beharreko dokumentazioa

  Fax bidez, postaz edo posta elektronikoz eskatzen bada, eskaera orokorra

  Interesduna badator, NANaren jatorrizko dokumentua ekarri beharko du, edo, horen ordez, pasaportea edo identifikaziorako dokumentua. Hala badagokio, bizileku-baimena edo AIZ.

  Ordezkaria badator, honakoa ekarri beharko du:

-     Bere baimena egiaztatzen duen dokumentua (Baimena emateko idatzia)

-     NANaren, pasaportearen edo baliokide den identifikazio-dokumentuaren kopia, edo, hala badagokio, baimena ematen duenaren bizileku-baimena edo AIZ.

  Telefonoz eskatuz gero, eman eta egiaztatu beharreko datuak honakoak dira: NAN, helbidea, izena eta bi abizenak (eta ziurtagiria erroldan ageri den bizilekura bakarrik bidaliko da).

Non eskatu behar da

Aurrez aurre: Udaletxean: Uribea kalea, 12, Durana. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Posta bidez: Postetxean, posta arruntaren bidez.

Fax bidez: 945 299602

E-posta: aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net

Informazio gehiagorako, deitu: 945 29 95 16

Zenbat balio du

Dohainik

Prozeduraren epea

Aurrez aurre eta telematikoki: unean bertan

Posta bidez: 7 egunera

Ezarri beharreko araudia

Tokiko Erakundeen Lurralde-populazio eta mugaketaren gaineko 1690/1986 Errege Dekretuko 53 artikulua eta hurrengoak (190 zk.dun BOE, 1986ko abuztuaren 14koa)

Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legea (1985eko apirilaren 3ko 80 zk.dun BOE), 15. Artikulua eta hurrengoak

Eskaeraren ondoren jarraitu beharreko prozedura

1.       Ekarri beharreko dokumentazioa jaso eta egiatatu, eta zuen badago, eskaera eskaneatu eta erregistratu.

2.       Sistema informatikoaren bidez, ziurtagiria eskatu.

Ondorengo izapideen laburpena

1.       Alkatetzak eta Idazkaritzak errolda-agiri indibidual edo kolektiboa sinatu.

2.       Errolda-agiri indibidual edo kolektiboa entregatu, interesdunari. Eskaera telefono bidez egin bada, posta bidez bidali, Udalak ezarritako prozeduraren arabera.

3.       Artxibatu

Nork onartu behar du

 

Izapidetzeaz arduratzen den Udal Zerbitzua

Herritarren arreta

Oharrak