BESTELAKO LIZENTZIAK ETA BAIMENAK

Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroa

Zer da?

Arriskutsuak izan daitezkeen animalien erregistroan izena ematea.

Nork eska dezake?

18 urtetik gorako pertsonak, arriskutsua izan daitekeen animaliaren bat daukatenak, Arratzua-Ubarrundian bizi direnak, edo beren ordezkariak.

Aurkeztu beharreko dokumentazioa

         Erregistro-eskaera , behar bezala beteta.

         Eskatzailearen NAN, pasaportea edo erresidentzia-baimena.

         Baimen-idazkia, hala badagokio.

         Arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeko lizentzia eman izanaren ebazpena, dagokion administrazioak emana. Ez da aurkeztu behar ebazpena Arratzua-Ubarrundiako Udalarena bada.

         Animaliaren osasun-txartela.

         Albaitaritza-ziurtagiria, egin berria, animaliaren osasun-egoera azaltzen duena, eta bereziki arriskutsu egin dezaketen gaixotasun edo nahasmendurik ez duela adierazten duena.

         Txakur-espeziearen erregistro-orria.

         Animalia antzututa dagoela ziurtatzen duen agiria.

         Erantzukizun zibiliaren aseguruaren poliza, 120.000 euro baino gehiagoko kobertura duena, animaliak eragindako kalteetatik eratorritako erantzukizunarengatik, baita hirugarren bati zain dezan utzi bazaio ere.

         Polizaren ordainagiria.

Non eskatu behar da?

Aurrez aurre: udaletxean. Uribea kalea, 12, Durana. Ordutegia: astelehenetik ostiralera, 8:00etatik 14:00etara.

Postaz: postetxeetan, posta arruntaren bidez.

Posta elektronikoz: aarrazua.mvictoria@ayto.alava.net

Informazio gehiagorako, deitu: 945 29 95 16

Zenbat balio du?

Doakoa.

Prozeduraren epea

Aurreikusitako epea: 15 egun baliodun

 

Ezarri beharreko araudia

-        Ekainaren 1eko 101/2004 dekretua, animaliak edukitzeari buruzkoa.

-        Abenduaren 23ko 50/1999 legea, arriskutsuak izan daitezkeen animaliak edukitzeari buruzkoa.

-        287/2002 Errege Dekretua, Abenduaren 23ko 20/1999 Legea garatzen duena.

-        Animaliak babesteari, edukitzeari eta saltzeari buruzko Udal Ordenantza.

Eskaeraren ondoren jarraitu beharreko prozedura

Eskaera jaso, egiaztatu eta erregistratu, dokumentazioarekin batera, eta eskatzaileari eskaeraren kopia entregatu, ziurtagiri gisa.

Ondorengo izapideen laburpena

1.       Ekarritako dokumentazioa indarrean dagoela eta baliozkoa dela egiaztatu.

2.       Alkatetzaren Ebazpena, eskaera onartzen edo ukatzen duena.

3.       Erregistroann izena eman, hala badagokio.

4.       Interesdunari jakinarazi, eta erregistro-txartela bidali.

5.       REGIAri jakinarazi udal-erregistroan izena eman duela.

Nork onartzen du?

Alkatetzak

Izapideen ardura duen  udaleko saila

Idazkaritza-Kontuhartzailetza

Oharrak

-          Arratzua-Ubarrundiako Udalak eegiaztatu egingo du, ofizioz, animalia REGIAn (Euskal Autonomia Erkidegoko Konpainia-Animalien Identifikaziorako Erregistroan) izena emanda dagoela.

-          Herritarrei prozesuan laguntzeko, aurkeztu beharreko dokumentazioaren fotokopiak dohainik egin ahal izango dira udal bulegoetan.