Se remite información sobre: Lanbide ha aprobado unas ayudas dirigidas a personas desempleadas que quieran emprender su propio negocio. Bando

2016an Donostia Europako kultur-hiriburua da. Egitarauaren barruan, mendiko 32 etapa gidatu daude, 100 kultur-jarduerarekin batera / Programa de Capital Europea de la Cultura Donostia-San Sebastian 2016, 32 etapas de montaña guiadas con mas de 100 actividades culturales. Bando

2016ko zabor-bilketaren tasaren errolda erakusgai dago / Exposición padrón de la Tasa de recogida de basuras año 2016. Bando

2016ko ekainaren 26ko Hauteskunde Orokorretarako zerrendak jendaurrean ikusgai / Exposición pública de las listas electorales Elecciones Generales 26 de junio de 2016. Bando

2016ko Landa-eremuko eta Hiri-eremuko Ondasun Higiezinen gaineko Zergen erroldak jendaurrean ikugai daude / Exposición padrones de Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana del año 2016. Bando